Archief | spiritualiteit RSS feed for this section

Rugzak

3 dec

Ieder mens draagt in zijn leven Een onzichtbare rugzak mee. Bergt daarin zijn vreugde en zorgen, Verzameling van wel en wee.

Soms is de rugzak zwaar van stenen, Dan weer vederlicht, Blijft er nog wat ruimte over, Maar dikwijls kan hij niet meer dicht.

Kijk je in een verloren uurtje Heel de inhoud nog eens door, Kan er meestal iets verdwijnen Wat zijn waarde reeds verloor.

Langzaam wordt de rugzak leger `s Levensmiddag gaat voorbij En bij het naderen van de avond, Werpt men een deel der last opzij.

Maar er is nog veel van waarde, Wat men koestert, graag behoudt, Al schijnen het soms kleinigheden, `t Zijn herinneringen, meer dan goud.

Ieder draagt zijn eigen rugzak, Niemand die hem overneemt, En men hoeft ook niet te vrezen, Dat een dief hem ooit ontvreemd!!

24 geschenken

17 nov

Ik las het boek “29 geschenken” van Cami Walker.

Ik vond het een leuk boek. Dus heb ik besloten om het ook eens te proberen. Een maand lang elke dag iets bewust geven. Groot of klein, maakt niet uit. En we zien wel wat de reactie is. Gewoon jezelf bewust worden van dat geven.

 

Wat wij, mensen, van ganzen kunnen leren

30 sep

Wanneer je ganzen ziet vliegen die naar het zuiden reizen om de winter
te ontvluchten – vliegend in een V-formatie-
zou je dan niet willen weten waarom ze vliegen
zoals ze vliegen?

Wanneer een vogel met zijn vleugels slaat,
ontstaat er een opwaartse luchtstroom voor de
vogel die direct achter hem vliegt.

Door in een V-formatie te vliegen neemt het
vliegvermogen van de gehele groep met
zeventig procent toe in vergelijking met
wanneer iedere vogel afzonderlijk zou vliegen.

Zo kunnen mensen die een gemeenschappelijke
weg volgen en gemeenschapszin bezitten hun
doel sneller en makkelijker bereiken omdat ze
varen op het vertrouwen dat ze in elkaar hebben.

Indien een gans uit de formatie valt, voelt hij
plotseling de luchtweerstand en een
tegenkracht doordat hij het alleen wilde
proberen … En vlug gaat hij terug in de formatie
om van de opwaartse kracht van de vogel vóór
hem te kunnen profiteren.

Wanneer de gans die aan kop vliegt moe wordt,
zal hij naar een andere plaats in de formatie
gaan en een andere gans zal zijn plaats
innemen.

Bovendien: de achterste ganzen snateren om zo
de ganzen die voor ze vliegen aan te sporen hun
snelheid te bewaren.

Ten slotte … wanneer een gans ziek wordt of
gewond raakt door geweerschoten en hij
hierdoor uit de formatie valt, dan zullen twee
andere ganzen ook uit de formatie gaan en hem
naar de grond volgen om hem te helpen en te
beschermen. Ze zullen bij hem blijven, totdat hij weer in staat is te vliegen of totdat hij is
gestorven. Alleen dan zullen ze opstijgen of met
een andere formatie meevliegen om zo hun
eigen groep te kunnen inhalen.

8-voudige pad

26 aug

Dat is de basis van het boeddhisme. Waarom zet ik dat hier neer? Omdat ik toch wel ontzettend op zoek ben naar wat rust in mijn leven. Elke dag opstaan met pijn en niet uitgeslapen zijn door de pijn ’s nachts, je wordt van minder ambetant hoor.

Het 8-voudige pad bestaat uit 3 onderdelen
1.wijsheid (pad 1, 2)
2.gedrag (pad 3, 4, 5)
3.concentratie (pad 6, 7, 8)

Ze hangen met elkaar samen. Wijsheid leidt tot beter gedrag, verbeterd gedrag leidt tot een hogere concentratie en dat veroorzaakt weer meer wijsheid.

Wijsheid
1) De juiste zienswijze. Vooral begrip van de vier edele waarheden.
2) De juiste bedoeling. Dit is gekoppeld aan de vijf leefregels voor boeddhisten, o.a. ‘een ander levend wezen geen geweld aandoen.’

Gedrag
3) Het juiste spreken. Men moet nutteloze praat vermijden.
4) Het juiste handelen. Men moet het geluk van anderen bevorderen.
5) De juiste manier van voorzien in je levensonderhoud. Dit houdt vooral in dat men geen beroepen moet uitoefenen waardoor men andere levende wezens schade berokkent. Denk bijv. aan wapenhandel, handel in vlees, handel in alcoholische dranken.

Concentratie
6) De juiste inspanning. Bijv. de inspanning om slecht gedachten die er al zijn, weg te werken en goede gedachten verder te ontwikkelen.
7) De juiste aandacht of opmerkzaamheid. De toestand van je lichaam, je gedachten en gevoelens nauwgezet observeren.
8) De juist concentratie. Je concentreren op een enkel object, zodat je door meditatie een toestand van hoger bewustzijn bereikt. .