Archief | Nadenkertjes RSS feed for this section

Wat wij, mensen, van ganzen kunnen leren

30 sep

Wanneer je ganzen ziet vliegen die naar het zuiden reizen om de winter
te ontvluchten – vliegend in een V-formatie-
zou je dan niet willen weten waarom ze vliegen
zoals ze vliegen?

Wanneer een vogel met zijn vleugels slaat,
ontstaat er een opwaartse luchtstroom voor de
vogel die direct achter hem vliegt.

Door in een V-formatie te vliegen neemt het
vliegvermogen van de gehele groep met
zeventig procent toe in vergelijking met
wanneer iedere vogel afzonderlijk zou vliegen.

Zo kunnen mensen die een gemeenschappelijke
weg volgen en gemeenschapszin bezitten hun
doel sneller en makkelijker bereiken omdat ze
varen op het vertrouwen dat ze in elkaar hebben.

Indien een gans uit de formatie valt, voelt hij
plotseling de luchtweerstand en een
tegenkracht doordat hij het alleen wilde
proberen … En vlug gaat hij terug in de formatie
om van de opwaartse kracht van de vogel vóór
hem te kunnen profiteren.

Wanneer de gans die aan kop vliegt moe wordt,
zal hij naar een andere plaats in de formatie
gaan en een andere gans zal zijn plaats
innemen.

Bovendien: de achterste ganzen snateren om zo
de ganzen die voor ze vliegen aan te sporen hun
snelheid te bewaren.

Ten slotte … wanneer een gans ziek wordt of
gewond raakt door geweerschoten en hij
hierdoor uit de formatie valt, dan zullen twee
andere ganzen ook uit de formatie gaan en hem
naar de grond volgen om hem te helpen en te
beschermen. Ze zullen bij hem blijven, totdat hij weer in staat is te vliegen of totdat hij is
gestorven. Alleen dan zullen ze opstijgen of met
een andere formatie meevliegen om zo hun
eigen groep te kunnen inhalen.